Αρχική

Αρχική

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ: Όπως είναι αδύνατη η συνύπαρξη φωτιάς και νερού, έτσι είναι ενάντιες η δικαιολογία και η ταπείνωση.  – Άγιος Μάρκος ο ασκητής

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Πατήρ Λάζαρος Αμβροσιάδης – Μέρος B’

Η εγγονή του Αρετή Αμβροσιάδου θυμάται: «Οι γονείς μας πήγαιναν στο χωράφι και έκανε αυτός όλες τις δουλειές του σπιτιού. Έπλενε, ζύμωνε, μαγείρευε, έφερνε...

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΗΠΤΙΚΟΙ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθης, να πολεμήσης εις την πρώτην γραμμήν;

Μίαν νύκτα λοιπόν, όπως ηυχόμην, ήλθον πάλιν εις θεωρίαν και ηρπαγη ο νους μου εις ένα κάμπον. Και ήσαν κατά τάξιν -κατά σειράν- μοναχοί...

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Περί Μαντείας (μέρος Α’) – π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

α) Εισαγωγικά Μαντεία είναι η «προφητική δύναμη», με την οποία «προλέγει» κανείς το μέλλον. Υπάρχουν διάφορες μορ­φές μαντείας. Στη «Σολομωνική», που από τους αποκρυφιστές λογίζεται...