Αρχική

Αρχική

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ: Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα την διδασκαλία, αλλά ελάχιστα απ’ αυτά εφαρμόζουν – Αββάς Ποιμήν

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Πατήρ Λάζαρος Αμβροσιάδης – Τελευταίο Μέρος

Κάποια κυρία πήγε να καλέση τον π. Λάζαρο να έρθη να διάβαση ευχή στην κόρη της Σοφία, που εκαίγετο στον πυρετό. Τον βρήκε σε...

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΗΠΤΙΚΟΙ

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Πνευματικές Νουθεσίες – Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

«Το ψωμάκι μας να βγάζωμε και όπου να είναι (αρκεί να εργαζώμαστε). Τα παιδιά των πρωτοπλάστων, ο ένας ήταν γεωργός και ο άλλος ποιμένας....

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Περί Μαντείας (μέρος Β’) – π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

γ) Καφεμαντεία Η καφεμαντεία στηρίζεται στην πίστη πως το είδος των γραμμών, ο αριθμός των, οι διάφοροι σχηματισμοί και οι χρωματισμοί των στο φλυτζάνι του...