Αρχική

Αρχική

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ: Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα την διδασκαλία, αλλά ελάχιστα απ’ αυτά εφαρμόζουν – Αββάς Ποιμήν

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Πατήρ Λάζαρος Αμβροσιάδης – Τελευταίο Μέρος

Κάποια κυρία πήγε να καλέση τον π. Λάζαρο να έρθη να διάβαση ευχή στην κόρη της Σοφία, που εκαίγετο στον πυρετό. Τον βρήκε σε...

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΗΠΤΙΚΟΙ

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης

Ευχαριστιακές Συνάξεις στο «Ιπποκράτειο»

Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστού Λουκά πολύ γρήγορα αναδείχθηκε εστία φιλόξενη και πνευματικό λίκνο για αμέτρητες ψυχές· ήταν μία όαση στην έρημο της πρωτεύουσας....

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Περί Μαντείας (μέρος Β’) – π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

γ) Καφεμαντεία Η καφεμαντεία στηρίζεται στην πίστη πως το είδος των γραμμών, ο αριθμός των, οι διάφοροι σχηματισμοί και οι χρωματισμοί των στο φλυτζάνι του...