ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
Εκδρομή των κατηχητικών σχολείων μας - Στεφάνη Βοιωτίας 16 Μαΐου 2015

Κατηχητές

Εκδρομή των κατηχητικών σχολείων μας - Στεφάνη Βοιωτίας 16 Μαΐου 2015

Πρόγραμμα