Όπως συμβαίνει με τη βροχή που όσο περισσότερο πέφτει στη γη τόσο τη μαλακώνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την ευφραίνει το άγιο όνομα του Χριστού όσο περισσότερο το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε. – Ησύχιος ο Πρεσβύτερος