Αιτία κάθε κακίας είναι η κενοδοξία και η ηδονή· όποιος δεν τα μίσησε αυτά δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη του. – Άγιος Μάρκος, ο Ασκητής