Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από το λόγο, γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον διασκορπίζει. – Αββάς Ησαΐας