Όποιος υπερηφανεύεται, αγνοεί τον εαυτό του· γιατί αν γνώριζε τον εαυτό του και την αφροσύνη και την αδυναμία του, δεν θα υπερηφανευόταν. – Άγιος Μάρκος, ο Ασκητής