Αρχή σωτηρίας για τον άνθρωπο είναι να καταδικάζει τον εαυτό του. – Όσιος Ευάγριος, ο Ποντικός