Όταν η προσευχή –συμβαίνει μερικές φορές- γίνεται χωρίς προσοχή και μηχανικά, μην απογοητεύεσθε. Την ώρα της προσευχής με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού αγιάζεται ακόμη και το στόμα μας. – Στάρετς Βαρσανούφιος