Σε υπόγειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, στο βορειοανατολικό μέρος αυτού, λειτουργεί η Αίθουσα Ψυχαγωγίας των παιδιών των Κατηχητικών μας Σχολείων, με τον ανάλογο εξοπλισμό παιχνιδιών. Η αίθουσα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση.