Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

1509
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόεδρος : Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Μπατιστάτος
Αντιπρόεδρος : Άγγελος Πύλιας
Γραμματέας : Παναγιώτης Ζέκος,
Ταμίας : Ιωάννης Μαυράκης,
Μέλος : Γεώργιος Σαρλάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ