Όταν ο άνθρωπος εν γνώσει υποχωρεί εις τον πειρασμόν, κατόπιν έρχεται καιρός όπου δεν ημπορεί πλέον να ακούσει το υγιές και ωφέλιμον, καθότι εχάλασεν ήδη η ακοή της ψυχής του. – Ιωσήφ Βατοπαιδινός