Νεανικό Κέντρο

Νεανικό Κέντρο

1289
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Ναού, το οποίο δωρήθηκε από τους αειμνήστους Παρασκευά και Αμαλία Καστρινοπούλου, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, λειτουργεί το Νεανικό Κέντρο της Ενορίας μας. Ο χώρος ανακαινίσθηκε το έτος 2004 και έκτοτε πραγματοποιούνται εκεί οι Συναντήσεις των Κατηχητικών μας Σχολείων σε εβδομαδιαία βάση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ