ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1307
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεξιός Ιεροψάλτης : Συμεών Μαραγκίδης
Αριστερός Ιεροψάλτης : Παναγιώτης Λουκάκης
Καθημερινός Ιεροψάλτης : Δημήτριος Βαλαντάσης
Νεωκόρος : Αναστασία Αντωναράκη
Νεωκόρος : Ειρήνη Τζουγανάτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ