Συμβούλιο Ε.Φ.Τ.

Συμβούλιο Ε.Φ.Τ.

1333
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόεδρος : Πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Μπατιστάτος
Αντιπρόεδρος : Αλεξάνδρα Αγγελετάκη
Γραμματέας : Φεβρωνία Πριέρου
Ταμίας : Ευσταθία Βελισσαράτου
Μέλος : Κασσιανή Μπιργάλια
Μέλος : Θεοδώρα Πόθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ