π. Δαμασκηνός : Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 – 11.00 το πρωί
π. Βασίλειος : Δευτέρα έως Σάββατο 5.00 – 6.30 το απόγευμα
π. Γρηγόριος : Δευτέρα 5.00 – 7.00 το απόγευμα & Τρίτη 4.30 – 6.30 το απόγευμα