π. Ιωάννης: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 11.00 το πρωί και 17:00 – 18:00 το απόγευμα
π. Γρηγόριος : Δευτέρα 17:00 – 19:00 το απόγευμα & Τρίτη 16:30 – 18:30 το απόγευμα