ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018-2019

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Νηπιαγωγείο – α΄ δημ. – β΄ δημ. – γ΄ δημ.
Κυριακή 10.30 – 11.30 στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας

δ΄ δημ. – ε΄δημ. – στ΄ δημ.
Κυριακή 10.00 – 11.00 στο Νεανικό μας Κέντρο
( Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ).

α΄ γυμν. – β΄ γυμν. – γ΄ γυμν.
Κυριακή 11.00 – 12.00 στο Νεανικό μας Κέντρο
( Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ).

α΄ λυκ. – β΄ λυκ. – γ΄ λυκ.
Κυριακή 11.30 – 12.30 στο Αρχονταρίκι του Ναού μας

ΑΓΟΡΙΑ
Νηπιαγωγείο – α΄ δημ. – β΄ δημ. – γ΄ δημ.
Κυριακή 10.30 – 11.30 στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας

δ΄ δημ. – ε΄δημ. – στ΄ δημ.
Κυριακή 10.00 – 11.00 στην Αίθουσα Ψυχαγωγίας του Ναού μας.

α΄ γυμν. – β΄ γυμν. – γ΄ γυμν.
Κυριακή 11.00 – 12.00 στο Αρχονταρίκι του Ναού μας.

α΄ λυκ. – β΄ λυκ. – γ΄ λυκ.
Κυριακή 11.30 – 12.30 στο Αρχονταρίκι του Ναού μας.