ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Νηπιαγωγείο – α΄ δημ. – β΄ δημ. – γ΄ δημ.
Κυριακή 10.15 – 11.15 στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας.
**************
δ΄ δημ. – ε΄δημ. – στ΄ δημ.
Κυριακή 10.15 – 11.15 στο Νεανικό μας Κέντρο ( Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ).
**************

α΄ γυμν. – β΄ γυμν. – γ΄ γυμν.
Κυριακή 11.15 – 12.15 στο Νεανικό μας Κέντρο ( Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ).
**************

α΄ λυκ. – β΄ λυκ. – γ΄ λυκ. – απόφοιτοι
Κυριακή 12.15 – 12.45 στο Αρχονταρίκι του Ναού μας.


ΑΓΟΡΙΑ

Νηπιαγωγείο – α΄ δημ. – β΄ δημ. – γ΄ δημ.Κυριακή 10.15 – 11.15 στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας.***************

δ΄ δημ. – ε΄δημ. – στ΄ δημ..Κυριακή 10.15 – 11.15
στη Νεανική μας Στέγη (Ξενοφώντος 17).
***************

α΄ γυμν. – β΄ γυμν. – γ΄ γυμν. Κυριακή 11.15 – 12.15
στη Νεανική μας Στέγη (Ξενοφώντος 17).
***************

α΄ λυκ. – β΄ λυκ. – γ΄ λυκ. – απόφοιτοι
Κυριακή 12.15 – 12.45 στο Αρχονταρίκι του Ναού μας.