ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

1ο Δημοτικό Αγ. Γεωργίου & Χαρ. Τρικούπη 43, τηλ.: 210 4951273
3ο Δημοτικό Ζωοδόχου Πηγής 14, τηλ.: 210 4951998
16ο Δημοτικό Πλ. Ελευθερίας, τηλ.: 210 4952052
18ο Δημοτικό Σερρών 9, τηλ.: 210 4955416

ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

3ο Γυμνάσιο Αγ. Γεωργίου 58, τηλ.: 210 4950474