ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (μικτό) 2018-2019

Για παιδιά νηπιαγωγείου, Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού:
Κάθε Κυριακή 11.45 π.μ. – 12.15 μ.

Για παιδιά Δ΄, Ε’ και ΣΤ΄ δημοτικού:
Κάθε Κυριακή 11.15 π.μ. – 11.45 π.μ

Για παιδιά Γυμνασίου:
Κάθε Κυριακή 12.15 π.μ. – 12.45 π.μ

Για παιδιά λυκείου και για ενήλικες:
Κάθε Κυριακή 12.45 μ. – 1.45 μ.μ.

Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν
στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας

ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018