ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (μικτά)

Δωρεάν στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας.

Για παιδιά νηπιαγωγείου, α΄, β΄, γ΄, δ΄ δημοτικού: Κάθε Κυριακή πρωί 11.15 – 11.45
Για παιδιά ε΄, στ΄ Δημοτικού: Κάθε Κυριακή πρωί 11.45 – 12.45

Για παιδιά Γυμνασίου: Κάθε Κυριακή πρωί: 12.15 – 12.45

Για μαθητές Λυκείου και για ενήλικες: Κάθε Τετάρτη βράδυ 8.15 – 9.15