ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (μικτό) 2016-2017
Για παιδιά Δ΄, Ε’ και ΣΤ΄ δημοτικού:
Κάθε Κυριακή 11.00 π.μ. – 11.30 π.μ

Για παιδιά νηπιαγωγείου, Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού:
Κάθε Κυριακή 11.30 π.μ. – 12.00 μ.

Για παιδιά λυκείου και για ενήλικες:
Κάθε Κυριακή 12.30 μ. – 1.30 μ.μ.

Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν
στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ