Προσέχετε να μην επαινήτε ένας τον άλλον κατά πρόσωπον. Διότι βλάπτει και τους τελείους ο έπαινος, όχι εσάς όπου είσθε ακόμη αδύνατοι