Στον καιρό της θλίψεως να προσέχεις όταν σε προσβάλει η ηδονή, γιατί εύκολα γίνεται παραδεκτή, επειδή παρηγορεί τη θλίψη