Μάθε στην καρδιά σου να εφαρμόζη αυτά που διδάσκει η γλώσσα σου