Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου – (2019)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου – (2019)

397
Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου
Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου

Σήμεροv ὁ θεοχώρητος ναός, ἡ Θεοτόκος, ἐv vαῷ Κυρίου προσάγεται, καί Ζαχαρίας ταύτηv ὑποδέχεται, Σήμεροv τά τῶv Ἁγίωv Ἅγια ἀγάλλοvται, καί ὁ χορός τῶv Ἀγγέλωv, μυστικῶς παvηγυρίζει… (Ἰδιόμελον)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σημαντική Θεομητορική ἑορτή εἶναι τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε ὅτι   οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου, Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἦταν ἄνθρωποι εὐσεβεῖς, μέλη τῆς μικρῆς μερίδας τῶν Ἰουδαίων, πού περίμεναν ἐναγώνια τόν Μεσσία. Τήν ἐλπίδα τεκνογονίας συνδύαζαν μέ τήν προσδοκία νά εἶναι πρόγονοι τοῦ Μεσσία κατά σάρκα. Ἡ ζωή κυλοῦσε μέ προσευχή, νηστεία καί μέ τήν ἔντονη προσδοκία, ὅτι ὁ Θεός θά ἀνταποκρινόταν στό αἴτημά τους.

Πράγματι, ὁ Θεός εἰσήκουσε τίς προσευχές τους καί Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στήν ἡλικιωμένη ἁγία Ἄννα, ἀναγγέλλοντάς της τό τόσο  εὐχάριστο γεγονός, ὅτι θά γίνει μητέρα. Ἡ εὐσεβής Ἄννα γέννησε ἕνα χαριτωμένο κορίτσι, πού ὀνόμασαν Μαρία, ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ, χαριτωμένο ἐξαρχῆς, προορισμένο νά διακονήσει τό Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ σύνεση, ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή Της κατέπλησσε τούς γονεῖς Της καί τόν κοινωνικό τους περίγυρο.

Ὅταν ἡ Κόρη ἔγινε τριῶν ἐτῶν, οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς ὑλοποίησαν τήν ὑπόσχεσή τους καί πρόσφεραν στόν Θεό τήν ἀγαπημένη καί μονάκριβη   θυγατέρα τους. Ἄλλωστε, ἦταν σέ προχωρημένη ἡλικία, ἄρα  σέ δυσκολία νά φροντίσουν τή μικρή Μαρία. Ὁδεύοντας πρός τόν Ναό συνάντησαν τόν Ἱερέα Ζαχαρία, πατέρα τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου, ἄτεκνος τότε καί αὐτός. Ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ, χαρακτηριζόταν κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ καί οἱ πιστοί καταλαμβάνονταν ἀπό δέος, προσεγγίζοντάς τον. Μέσα στόν Ναό ἔμπαινε μόνο ὁ Ἀρχιερέας, ἀνυπόδητος καί ἀσκεπής, τήν μεγάλη ἡμέρα τοῦ Ἐξιλασμοῦ. Ἦταν ἑορτή ταπείνωσης, μετάνοιας καί ἐξιλέωσης.

Ἡ μικρή Μαρία ἀποδέχτηκε τόν λυτρωτικό ἐγκλεισμό Της στόν Ναό καί ἔμεινε ἀνεπηρέαστη ἀπό τίς κοσμικές συναναστροφές καί κακίες, γιά νά ἑτοιμάζεται γιά τά μοναδικά καί θαυμαστά ἀναμενόμενα, πού εἶχε προεξαγγείλει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός στό Πρωτευαγγέλιο (Γεν. 3, 14-15), τά εἶχαν ἐπαναλάβει οἱ Προφῆτες καί ἤδη πλησίαζε ἡ πραγμάτωσή τους. Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ συμπαραστέκονταν στήν Ἄχραντη Κόρη, θεραπεύοντας ἀκόμη καί τίς ὑλικές ἀνάγκες Της.

Ἡ φιλοξενία τῆς Θεοτόκου στόν Ναό κράτησε δώδεκα χρόνια, στή διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ Ἴδια καί ὅλοι πού Τήν ἀγαποῦσαν προσεύχονταν θερμά στόν Κύριο γιά τήν πνευματική Της πορεία. Στά δεκαπέντε Της χρόνια Τήν πῆραν ἀπό τόν Ναό καί, γιά προστασία, τήν ἀρραβώνιασαν μέ τόν ὥριμο στήν ἡλικία Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τελοῦσε σέ χηρεία, προστατεύοντας τά τέκνα πού εἶχε ἀποκτήσει μέ τήν προηγούμενη σύζυγό του. Αὐτά ἦσαν ὁ Ἰάκωβος, ὁ Ἰωσῆς, ὁ  Σίμων, ὁ Ἰούδας καί ἡ Σαλώμη. Ὅλοι μαζί ἐγκαταστάθηκαν στήν ἥσυχη κώμη Ναζαρέτ, ὅπου ἀκολούθησε ὁ Εὐαγγελισμός Της.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων ἑορτάζεται λαμπρά ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Μεγάλοι ὑμνογράφοι, ὅπως ὁ Γεώργιος Νικομηδείας, Λέων ὁ Μάγιστρος, Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος κ. ἄ. συνέθεσαν ὕμνους μεγάλης ποιητικῆς καί θεολογικῆς ἀξίας. Σήμερα κατακλύζουμε τούς ἱερούς Ναούς, τιμῶντας τήν Ἀειπάρθενο Μαρία, ἡ Ὁποία ἔγινε αἰτία τῆς σωτηρίας μας καί μᾶς προστατεύει μέ τίς συνεχεῖς δεήσεις στόν Υἱό Της καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Μέ ἀφετηρία τούτη τήν ἑορτή, καλούμεθα οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι νά στοχαστοῦμε γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ συντελεῖται ἐνωρίς καί πάντως ἕως τά πρῶτα 10-15 χρόνια. Ἐκεῖ νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή, τή γνώση καί τήν ἀγωνία μας, ὥστε οἱ ὡραῖες ὑπάρξεις αὐτῆς τῆς ἡλικίας νά ἑτοιμάσουν ἕνα καλύτερο μέλλον για τόν κόσμο μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας  Ἀλέξιος