Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

53

«Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία

Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία»

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

      Γνωρίζουμε ὅτι στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν τῆς Βασιλεύουσας φυλασσόταν ἡ Ἁγία Ἐσθήτα, ὁ Πέπλος καί μέρος τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σέ μιά Ὁλονυκτία, ὅπου μετεῖχε καί ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, ὁ διά Χριστόν Σαλός, βλέπει ὁ ὅσιος τήν Θεοτόκο νά προχωρεῖ πρός τό Θυσιαστήριο μέ συνοδεία λευκοφόρων Ἁγίων. Ἀνάμεσά τους ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Ἡ Θεοτόκος γονάτισε καί προσευχόταν στόν Υἱόν Της γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Μετά τήν προσευχή Της, ἅπλωσε τό Μαφόριόν Της καί σκέπασε μέ αὐτό τούς πιστούς. Αὐτό τό θαυμαστό γεγονός, τῆς ζωντανῆς παρουσίας τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, καί ἡ διαρκής προστασία Της στήν ἐπί γῆς Ἐκκλησία, ἑορτάζεται ἀπό τόν Θ΄ μ.Χ. αἰῶνα καί μετά, καθιερωμένη ὡς ἑορτή τῆς «Ἁγίας Σκέπης». Ἡ Παναγία μας εἶναι ὄντως ἡ Μεγάλη Μάνα καί ἰσχυρό καταφύγιο ὅλων μας.

    Ἡ Παναγία μας συνόδευσε τούς πολεμιστές τοῦ 1940, στήν Πίνδο καί στά βουνά τῆς Ἀλβανίας. Ἦταν συχνές οἱ ἀποκαλύψεις Της σέ βαθμό, ὥστε γινόταν ὁρατή καί ἀπό τούς ἀντιπάλους Ἰταλούς εἰσβολεῖς, πού δήλωναν ὅτι «μαζί μέ τούς Ἕλληνες πολεμάει καί μιά λευκοφορεμένη Κυρία, πού τούς ἐνισχύει». Ἦταν ἡ Κυρία Δέσποινα, πού προάσπιζε τό Γένος μας, ἐπειδή δέχτηκε μιά ἄδικη ἐπίθεση. Ἐκεῖνοι προκάλεσαν τό ἐθνικό φιλότιμο μέ τόν τορπιλισμό τῆς Ἕλλης στήν Τῆνο κατά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς Της, στίς 15 Αὐγούστου 1940.

    Μετά τήν ἐποποιΐα τοῦ 1940-41 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποφάσισε τό 1953 νά μεταθέσει τόν ἑορτασμό ἀπό τήν 1η στήν 28η Ὀκτωβρίου, γιά τό λόγο ὅτι ὑπῆρξαν ἄπειρες μαρτυρίες πολεμιστῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνα, οἱ ὁποῖοι βεβαίωναν ὅτι πάνω στήν Πίνδο καί στά βουνά τῆς Ἀλβανίας εἶχαν καθημερινά πλάι τους τήν Παναγία, νά τούς ἐνισχύει καί νά τούς βεβαιώνει σιωπηλά γιά τή νίκη. Ἡ παρουσία Της δέν ἦταν εὔνοια σέ ἕνα λαό, ἀλλά μιά στήριξη σέ ἀμυνόμενους πολεμιστές, πού ὑπερασπίζονταν τά κακοτράχαλα βουνά, ὥστε νά μήν τά πατήσει καί νά μήν τά μολύνει ἡ μπότα τῶν βαρβάρων.

      Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων ἦταν μιά ἀντίσταση στόν φασισμό, στήν ἀλαζονική ἀπαίτηση νά παραδώσουμε τή χώρα στούς πολεμοκάπηλους. Μᾶς ζήτησαν νά προσβάλουμε τή μνήμη καί τίς θυσίες τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι αἱματοπότισαν καί ἁγίασαν τή γῆ μας, στίς Θερμοπῦλες, στόν Μαραθώνα, στή Σαλαμίνα, στό Σοῦλι, στό Ζάλογγο, στό Μεσολόγγι, στό Μανιάκι, στή Νάουσα,  στό Ἀρκάδι καί ὅπου ἀλλοῦ. Ἡ ἑλληνική ψυχή ἀπάντησε ὁμόφωνα τό περήφανο ΟΧΙ τή νύχτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Μέ τήν ἀπάντησή μας, αἰφνιδιάσαμε δυσάρεστα τούς εἰσβολεῖς καί μᾶλλον εὐχάριστα τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἐλεύθερου Κόσμου, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους εἶχαν συνθηκολογήσει μέσα σέ λίγες μέρες. Ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό τους κι ὕστερα ξέχασαν τίς ὑποσχέσεις τους.

 Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

         Ὡς Ἐκκλησία  καί ὡς Ἔθνος, τιμοῦμε τή Σκέπη τῆς Παναγίας, καί Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς σκεπάζει πάντα μέ τήν ἀγάπη Της. Σήμερα, μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει ἄμεση ἐθνική ἀπειλή, ἐλλοχεύει ὅμως ἕνας ἄλλος εἰσβολέας, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἁλώσει τίς συνειδήσεις μας, ὥστε νά ξεχάσουμε τήν ἱστορία μας. Εἶναι χαρακτηριστικό σέ τοῦτο τόν καιρό, πώς καί μόνο μέ τήν ἀναφορά στά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς ἐνοχλοῦνται οἱ ἀνιστόρητοι, ἐνώ κάποιοι ἄλλοι ἐργάζονται τεχνηέντως νά ἀφελληνίσουν τούς νέους καί νά ἀποχρωματίσουν θρησκευτικά τό λαό,  ἐνῶ ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας διέρχεται σοβαρή κρίση. Ἄς γίνει τοῦτος ὁ ἑορτασμός ἀφετηρία προβληματισμοῦ, ἄς μελετήσουμε ἐπιμελῶς τήν ἱστορία μας, ἔστω ὡς ἕνα ἱερό Μνημόσυνο σέ ἐκείνους πού ἔδωσαν τή ζωή τους, γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι σήμερα. Ἄς προσευχηθοῦμε θερμότερα στήν Παναγία Μητέρα, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, γιά τή δική μας προκοπή καί τήν ὁμαλή πορεία τοῦ Ἔθνους μας.

 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας Ἀ λ έ ξ ι ο ς